♥♥ما دوتا شیطونک♥♥

عشق یعنی مستی و دیوانگی♥♥ عشق یعنی در جهان بیگانگی

عشقولونه:

Smiley   Smiley         Smiley         Smiley     Smiley    Smiley      Smiley       Smiley        Smiley      Smiley     Smiley   SmileySmiley Smiley       Smiley    Smiley                       


                                       

تبریک:

SmileySmiley 


بی تفاوت:

   


عصبی:

  


شغل ها:

               


ضدحال:

  


دخملی:

 


جشن ها:

   birthday dude**party               


مریضی:


شیطون:

               


مشکوک:

 


متعجب:

     


خوشحال:

           


ترسو:

 


خواب الو:

 


تفریح:

        


مسافر

 


ناراحت:

 


لجباز:

 


فصل ها:

 


جلف:

       


خرخون:


خوش اومدی.سلام.خداحافظ:


لباس ها و ملت ها:


لات:


نی نی: